Informatie

Ontstaan van de vereniging

Op 1 november 1995 introduceerde de afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente Oss tijdens een informatiemarkt voor 50-plussers de sport bowls.
Een aantal mensen toonde belangstelling om met deze sport kennis te maken. Leden van Toucher uit 's-Hertogenbosch zijn naar Oss gekomen en hebben enige weken achtereen instructielessen gegeven. Er is toen een vaste groep spelers ontstaan. Deze groep speelde op twee matten in de tennishal De Rusheuvel in Oss.

Onze bowlsclub heeft lang bestaan onder de paraplu van de Gemeente Oss in het kader van Fifty-Fit sport. Op verzoek van de Gemeente Oss zijn wij in 2000 overgegaan tot de oprichting van een zelfstandige vereniging onder de naam BowlsOss, kort maar krachtig.

Op het ogenblik spelen we op 6 matten. Onze leden spelen anderhalf uur per week. Niet allemaal op dezelfde dag. Zowel op maandagmiddag als op woensdagmorgen is er 1 sessie van anderhalf uur .
Om de eenheid onder de leden te bewaren wordt er ingeval van verhindering door spelers van de maandag ingevallen op de woensdag en vallen omgekeerd spelers van de woensdag in op maandag.

Onder onze leden is een grote groep recreanten, die elke week met plezier een bowltje rolt en een groep spelers die regelmatig deelneemt aan wedstrijden van Regio Zuid en de diverse toernooien die door andere verenigingen georganiseerd worden.

Voor de fanatiekelingen onder ons is er gelegenheid tweemaal per week te spelen. Daar wij op het ogenblik onze matten niet vol hebben, kunnen leden tegen een vergoeding kwartaal- of jaarinvaller worden, d.w.z. dat iemand die op maandag speelt invaller kan worden op woensdag en omgekeerd. Het mes snijdt aan twee kanten.
Voor het regelen van invallers, kwartaal- en jaarinvallers hebben wij een coördinator
We zijn zeker ook een vereniging met een zeer sociaal gezicht, begaan met het wel en wee van onze leden, waardoor er altijd een gegronde reden is als iemand ons verlaat.
In verband met de renovatie van de tennishal in Oss zijn we in 2001 door de Gemeente Oss voor enige maanden verhuisd naar Sportcentrum Berghem in het gelijknamige dorp Berghem.
In Oss speelden wij in de tennishal op naaldvilt tapijt, niet echt geschikt voor bowlers. De tennishal zou tijdens de renovatie uitgebreid worden met een tennisbaan die een multi-functionele vloer zou krijgen, die geschikt zou zijn voor onze bowlsmatten. Die droom is echter niet uitgekomen. De hele hal is gestoffeerd met "kamerbreed" velourstapijt. Na enige weken vol ellende zijn we teruggegaan naar Berghem. We hadden nu het voordeel dat we een zelfstandige vereniging waren die niet meer afhankelijk was van de Gemeente Oss. In Sportcentrum Berghem hebben we tot onze grote vreugde de beschikking gekregen over een sportzaal met gladde vloer. Aangezien Berghem Gemeente Oss is hebben we onze naam niet hoeven te veranderen.

Hoogtepunten in ons bestaan zijn beslist het invitatietoernooi in mei 1999 ter gelegenheid van Oss 600 jaar stad en ons eerste lustrum in november 2000 dat we hebben gevierd met een intern toernooi met als afsluiting een buffet voor onze leden met partners. Door ziekte en overlijden zijn we het afgelopen jaar helaas veel leden verloren. We zitten nu rond de 50. We proberen er van alles aan te doen om ook "jongere senioren" voor onze sport te interesseren. Elk jaar organiseert de Gemeente Oss een informatiemarkt voor 50-plussers waar wij natuurlijk met een stand en bowlsmat aanwezig zijn. Het levert altijd wel enige nieuwe leden op.
Zo, ik hoop dat ik u iets meer bekend heb kunnen maken met BowlsOss.
Ongetwijfeld zult u in de toekomst nog wel eens leden van onze vereniging hier of daar tijdens een toernooi op de mat ontmoeten. En wie weet misschien ontmoeten we elkaar nog eens tijdens een groot toernooi in Oss. ..

Voorzitter van BowlsOss Willy Eijsvogels-Boeijen